10 Eylül 2007 Pazartesi

Bill Gates Neden Bill Gates ?

Vizyon sahibi olmak :

Yakın arkadaşı ve Microsoft'un kurucu ortağı Paul Ailen ile sık sık bilgisayarın gelişimi hakkında tartışmışlar, çeşitli düşünceler geliştirmişler. Bu tartışmaların sonucunda, ilerde herkesin evinde ve İşinde kendisine ait bîr bilgisayar sahibi olacağını öngörmüşler. Kurdukları şirkette amaçları, bu öngörüye uygun olarak insanların iş yapmalarını, kendilerini geliştirmelerini kolaylaştıracak ürünler geliştirmek.

Çok çalışmak:

Çok zeki bir insan. Ama zekiliğin tek başına yeterli olmayacağını, çok çalışılması gerektiğini düşünüyor ve çok çalışıyor.

Akıllı elemanlarla çalışmak :

Yazılım, teknoloji bakımından en uç sektörlerden birisi. Böyle bir sektörde sıradan insanlarla çalışılamayacağını, akıllı insanlarla çalışılması gerektiğini düşünüyor ve ştrketîne hep en akıllı insanları almaya çalışıyor.

Elemanlara hisse vermek :

Gates, kendisi de dahil olmak üzere çalışanlarına yüksek, astronomik ücretler vermiyor Microsoft'un hiçbir çalışanı dünyanın en yüksek ücretli çalışanları listesine giremiyor. Bunun yerine akıllı elemanları çekebilmek için onlara hisse veriyor.

Örneğin, Bili Gates, Microsoft'un şimdiki başkam olan Steve Ballmer'ı çalışmava razı edebilmek için yüklüce hisse vermişti. Ballmer bu hisseler sayesinde şimdi büyük bir servete sahip (10 milyar dolardan hu-la). Microsoft'un içinde yaklaşık on kı-ıi dolar milyarderi. Microsoft çalışanlarının üçte biri ise dolar milyoneri (toplam 37 bin çalışanı var). Bili Gates arkadaşı Paul Ailen ile şirketini kurarken hisse oranı yüzde 66 idi. Şu anda ise hisse oranı yüzde 11.5. Yani, Bili Gates dağıta dağıta daha zengin olmanın yolunu bulmuş.

Çalışanlara hisse vermek Amerikada yaygın bir uygulama ama hiçbir şirkette bu ölçüde hisse dağıtımına rastlanmıyor.

Elemanlara değer vermek :

Microsoften akıllı kişilerle çalışmak istiyor , onlan kaybetmek istemiyor.
Çalışanlar Micrososft'un en değerli varlıkları. Onlar da bunun bilincindeler. Çalışmalarının her anında bunu hissediyorlar. Bunun sonucunda da Microsoft'a eleman sirkülasyonu ABD ortalamasına göre iki kat düşük.

Bili Gates bir yazısında ayrılan her elemanın arkasından "Niçin ayrıldı, niçin onu tatmin edemedik." nerede hata yaptık sorularını sorduğunu söylüyordu. Elemanlar Micrososft'un en değerli varlıkları. Çalışanlar da bunun bilincindeler. Çalışmalarının her anında bunu hissediyorlar. Bunun sonucunda da Microsoft'ta eleman sirkülasyonu ABD ortalamasına göre İki kat düşük.

Piyasanın gelişimini takip etmek :

Hızla gelişen bir sektörde geride kalmak yok olmak anlamına geliyor. Bili Gates hiçbir alanda piyasanın gerisinde kalmak istemiyor. Geride kaldığı durumlarda da hatasını çabucak anlayıp gerekli önlemleri alıyor. Örneğin, 1984 yılında Apple firması Macintosh'u çıkardı. Grafik tabanlı olan bu sistem Microsoft'un işletim sistemlerinden çok üstündü. Microsoft'un yanıtı bir yıl sonra geldi. Windows adındaki bu yeni işletim sistemi başarısız oldu ama Gates yılmadı, 1990 yılında çıkardığı 3.0 çok büyük bir başarı kazandı. Bir başka örnek, internet konusunda yaşandı. Bili Gates, internetin gelişimini yeterince takip edemedi, internete uygun ürünler geliştiremedi, geri kaldı ve bunun sonucunda, tarihinde ilk kez Microsoft hisse senetleri Her zaman kazandıran hisseler listesinden atıldı. Ama Gates hatasının farkına vararak şirketini bir yıl içinde, İnterneti en çok sindiren, ürünlerini en fazla miktarda intene-te uyduran şirket haline getirdi.

Piyasayı şekillendirmek :

Bili Gates'İn ve Microsoft'ım sloganı " We set the stan-dards - standartları biz koyarız". Microsoft'un tarihi bu slogana uyan çeşitli örneklerle dolu. Örneğin, kişisel bilgisayarlarda kullanılan programlama dili konusunda Microsoft'un ürünü Basic bir standarttı. DOS işletim sistemi ve daha sonraları ürettiği Windows İşletim sistemi piyasadaki en yaygın ürünler oldu. Bütünleşik ürünler İçin ortamın daha olgunlaşmadığı-nı düşündüğünde birbirinden ayrı çalışan ürünler üretti ve rakiplerinin bütünleşik ürünlerini bunlarla alt etti. Sonra koşullar olgunlaşınca bu sefer Office benzeri bütünleşik ürünler üretip rakiplerinin tek tek çalışan, bir arada çalışamayan ürünlerini bir daha alt etti.

Odaklanmak :

Microsoft, yazılım alanında çalışan bir şirket. Cirosunun yüzde doksandan fazlası yazılımdan geliyor, yazılınım yanı sıra rnouse, oyun kumanda cihazı, ses kartı gibi donanımlar da üretiyor ama bunlar ağırlıkla Microsoft'un yazılım teknolojilerini desteklemek için üretiliyor. Bili Gates, başka şirketlerin yaptığı gibi faaliyet alanlarım dağıtmıyor, en iyi olduğu alanda odaklanıyor.

Alçakgönüllü bir yaşam sürmek :

Oldukça sade bir hayat sürüyor. Cimri denilebilecek kadar eli sıkı.
Neden lükslerinin olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt veriyor: Öyle yaşarsam öyle düşünmeye başlarım ve şimdikinden çok farklı bir kişiliğe sahip olurum. Yeterince çalışamam, yeterince üretemem."

Ve

Önümüzdeki 3 yıl içinde ürettiklerimizin hepsi kullanılmaz hale gelecektir. Önemli olan ise şudur: Onları biz mi kullanılmaz hale getireceğiz, başkaları mı?”

Bill Gates


kaynak : kitiad.org ,kobifinans

Hiç yorum yok: