31 Ağustos 2007 Cuma

Blogda Toplantı

Toplantılar da çok fazla gereksiz zaman harcanıyor ,gündem konular dışına taştığından genelde çok fazla zaman alıyor , çoğu zaman amaca ve sonuca ulaşmaktan bile uzaklaşılıyor.Ayrıca süre yetersizliğinde bazı görüşler açıklanmıyor ,bazen ise ast 'lar toplantı stresiyle önemli olabilecek görüşlerini açıklayamıyabiliyor.

Bizim alternatif fikrimiz ;

- Firma kendisine bir blog yapsın ,
- Katılımcılar belirlensin ve bloga kaydolarak konu ile ilgili görüşlerini açıklasınlar ,
- Sunumlarda blogda yapılsın .
- Kararlar da blogda alınıp yayınlanabilir.
- İsteniyorsa görüşlerden katılımcılar da birer copy olmak üzere karar aşamasında biraraya gelsinler ve görüşlerini son aşamaya getirip kararlarını alsınlar .

Ayrıca bu şekilde gündemle ilgili tüm görüşler ve alınan kararlar el altında birarada saklanabilir.

Vakit kaybı minimuma iner .

Daha fazla katılımla karar alınacağından toplantının verimi yükselir.

Hiç yorum yok: