16 Aralık 2011 Cuma

Nasıl Daha İyi Yönetici Olurum

Yapılan araştırmalar başarılı firmaların diğerlerine göre daha yenilikçi , verimli ve sadık çalışanlara sahip olduğunu göstermektedir . Bu sonuçlara ulaşılmasında ise lider yöneticiler önemli paya sahiptir .

Lider yöneticiler incelendiğinde çalışanlarla olan ilişkilerinde aşağıdaki yönlerde ortak özelliklere sahip oldukları görülmektedir .

- Düşüncelerin paylaşılması
- Çalışanlara kendilerini geliştirebildiği ortamlar yaratılması
- Olumlu davranışlara sahip olunması
- Çalışanlara yeteneklerinin farkında olunduğunun hissettirilmesi
- Onların kendilerine güvenlerinin desteklenmesi
- İşe katkılarının teşvik edilmesi
- Gelişimlerinin desteklenmesi - Sorumluluk verilmesi
- Farklı görüşler konularında cesaretlendirilmesi
- Liderliğin paylaşılması

kaynak:about

Hiç yorum yok: